Behandelplan

Behandelplan

Afhankelijk van uw wensen kan na het eerste bezoek een behandelplan worden opgesteld met een globale kostenbegroting. Indien er uitgebreide tandheelkundige behandelingen nodig zijn, is soms een extra afspraak voor het bespreken van een op maat uitgewerkt behandelplan noodzakelijk.

(De mutualiteiten voorzien nog slechts in een gedeeltelijke terugbetaling van basis tandzorgen, en dit aan vaak socialen tarieven.)